Blog

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่ จัดฟัน fastbraces

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่ จัดฟัน fastbraces การจัดฟันแบบ fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน มีการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปากเหมือนกันการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กอยู่ภายในช่องปาก จึงไม่แปลกที่ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบ fastbraces จะมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน เพราะด้วยเครื่องมือที่ติดอยู่ภายในช่องปาก จะทำให้การรับประทานอาหารไม่สะดวก ต่างจากการจัดฟันแบบใส ที่มีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร

สำหรับผู้ที่จัดฟันแบบ fastbraces สามารถรับประทานอาหารได้เป็นปกติ แต่จะต้องงดการรับประทานอาหารที่เหนียวและแข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือการจัดฟันหลุดขณะรับประทานอาหาร หรือหากรับประทานอาหารที่มีความแข็งมากๆ จะอาจจะทำให้เครื่องมือการจัดฟันได้รับความกระทบกระเทือน ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาโดยตรง เนื่องจากการจัดฟันแบบ fastbraces เครื่องมือจะทำงานตลอดเวลา หากมีเครื่องมือตัวใดตัวนึงหลุดออกไป ก็จะทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพได้

จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบ fastbraces จะต้องคำนึงถึงเรื่องของอาหารการกิน รวมไปถึงการต้องระมัดระวังเครื่องมือจัดฟันด้วย หากเครื่องมือหลุดในระหว่างการรับประทานอาหาร แล้วเกิดเผลอกลืนลงไป ก็จะทำให้กระบวนการทำงานของเครื่องมือเกิดการบกพร่อง ซึ่งอาจจะยืดเวลาการจัดฟันออกไปอีก ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการจัดฟันอีกด้วย

ควรระวัง ! การจัดฟันแบบ fastbraces ในผู้ที่สูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก และยังทำลายสุขภาพช่องปากของคุณด้วย เพราะจะส่งผลต่อเหงือกและฟัน ทำให้เหงือกร่นและฟันเปลี่ยนสี ซึ่งจะทำให้เสียบุคลิกภาพด้วย การสูบบุหรี่ ถือเป็นการทำลายสุขภาพโดยตรง และยังส่งผลต่อการรักษาช่องปากอีกด้วย อย่างเช่น การฝังรากฟันเทียม คนที่สูบบุหรี่ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม รวมไปถึงการจัดฟันอีกด้วย

การจัดฟันแบบ fastbraces ถือเป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน โดยใช้นวัตกรรมของเครื่องมือการจัดฟัน ที่จะใช้แรงที่เบามาก ช่วยให้ฟันเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆตลอดเวลา สำหรับคนที่สูบบุหรี่ ที่ต้องการจะเข้ารับการจัดฟันแบบเร่งด่วน ให้งดการสูบบุหรี่เสียก่อน ก่อนที่เข้ารับการรักษาและในช่วงเวลาของการจัดฟัน เพราะการสูบบุหรี่อาจจะส่งผลต่อรากฟันและฟัน ขณะทำการจัดฟันอยู่ อาจจะทำให้ผลการรักษาคลาดเคลื่อนได้

ทั้งนี้ หากต้องการเข้ารับการจัดฟันแบบ fastbraces ควรเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์อย่างละเอียด โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ ควรเข้ารับคำแนะนำจากทันตแพทย์ เพื่อที่จะได้วางแผนการรักษา เพื่อให้ผลการรักษาเกิดอัตราความสำเร็จมากขึ้น โดยทางคลีนิค เรามีทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดฟัน และเรื่องของรากฟัน มีประสบการณ์การรักษามาอย่างยาวนาน จึงทำให้คุณมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้ารับการบริการ