ความสามารถในการเล่นเกมแก้ไขข้อผิดพลาดการยกเว้นตนเอง