สัมพันธ์แข่งนิวยอร์กกำลังเป็นหัวหน้าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของผิวต่างๆสำหรับการแข่งม้า