Blog

อหิวาต์สุกรสายพันธุ์ใหม่อาจเกิดจากวัคซีนเถื่อน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของบริษัท New Hope Liuhe ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเนื้อหมูที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของจีน กล่าวว่า เชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกันสายพันธุ์ใหม่ 2 สายพันธุ์ ได้แพร่กระจายไปยังฟาร์มหมูหลายแห่งของบริษัท รวมทั้งฟาร์มหมูที่ทำสัญญากับบริษัท แม้ว่าสายพันธุ์เหล่านี้จะไม่ได้ทำให้หมูตายอย่างสายพันธุ์ที่แพร่กระจายในจีนเมื่อปี 2018 และ 2019

แต่ก็ก่อให้เกิดอาการป่วยเรื้อรัง ที่ส่งผลให้จำนวนลูกหมูที่แข็งแรงลดลง โดยในขณะนี้ บริษัทและผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่อื่นๆ ได้ทำการคัดแยกหมูที่ติดเชื้อออก เพื่อป้องกันการระบาดและป้องกันไม่ให้โรคร้ายแรงยิ่งขึ้น เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถแพร่ระบาดไปทั่วโลกได้ ผ่านเนื้อหมูที่ปนเปื้อน รวมทั้งหมูที่ติดเชื้อและกินเศษอาหาร นอกจากนี้ เชื้อไวรัสดังกล่าวยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายเดือนในผลิตภัณฑ์เนื้อหมู อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการติดเชื้อจะยังอยู่ในวงที่จำกัด แต่หากเชื้อโรคแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเนื้อหมูทั่วโลก ดังสถิติเมื่อ 2 ปีก่อน อหิวาต์สุกรส่งผลให้หมูในจีนตายถึง 400 ล้านตัว ด้านราคาเนื้อหมูยังคงที่ ส่วนประเทศจีนเองก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการพัฒนาอาหารปลอดภัยในสถานการณ์โรคระบาดใหญ่โควิด-19 เวย์น จอห์นสัน สัตวแพทย์จากกรุงปักกิ่ง ระบุว่า จากการวินิจฉัยรูปแบบของโรคในหมูที่เรื้อรังและอันตรายน้อยกว่า เมื่อปีที่แล้ว พบว่าเชื้อไวรัสไม่ได้มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่เรียกว่า ยีน MGF360 ส่วน Yan ก็ระบุว่าทาง New Hope พบไวรัสที่ไม่มีทั้งยีน MGF360 และ CD2v ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การลบยีน MGF360 ออกจากเชื้ออหิวาต์สุกรแอฟริกันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน แต่การปรับเปลี่ยนเชื้อไวรัสครั้งนั้นไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นวัคซีน เนื่องจากเชื้อไวรัสมีแนวโน้มที่จะกลายพันธุ์ไปสู่สายพันธุ์ที่เป็นอันตรายมากขึ้น