Monthly Archives: July 2021

ขายของออนไลน์ ต้องเริ่มต้นจากอะไร?

ขายของออนไลน์ ต้องเริ่มต้นจากอะไร? อันดับแรกเราควรถามตนเองก่อนว่าอยากขายสินค้าออนไลน์เพราะอะไร สาเหตุถึงการขายของออนไลน์ เช่น รายได้ของตนเองไม่เพียงพอ อยากหารายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือเห็นเพื่อนขายแล้วดีและรวย หรือเรารู้สึกว่าใช้เวลากับงานหลักมากไปแต่ผลตอบแทนกลับน้อย ซึ่งการถามตนเองครั้งนี้เปรียบเสมือนแรงพลักดันก้าวแรก หรืออาจเปลี่ยนความคิดจากการขายของออนไลน์ที่เป็นเพียงอาชีพเสริมให้กลายเป็นงานหลักในอนาคต

Read More

Blockchain คืออะไร จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้

Blockchain คืออะไร จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ บล็อกเชน ถ้าแปลแบบตรงๆ บล็อก (Block) คือ การเก็บข้อมูลแบบนึงที่เก็บเป็นส่วนๆ และนำมาร้อยต่อกันเรื่อยๆ เหมือนโซ่คล้องกัน (Chain) โดยมีวิธีเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ที่ทำให้รู้ว่าข้อมูลถูกเก็บ ณ เวลาใด มีการแก้ไขหรือเปล่า โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งและกระจายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย

Read More

ข้อควรคิดก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล

ข้อควรคิดก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล หากเรามีความจำเป็นจะต้องกู้เงิน ต้องขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินไปใช้งานไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นประการใดก็ตาม การขอสินเชื่อนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างด้วยกัน ก่อนที่จะคิดสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น เราควรตรวจสอบความสามารถในการรับภาระหนี้ของเราก่อนเป็นอันดับแรกจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้น ลองมาดูกันเลย

Read More