Uncategorized

เคนยาและอังกฤษกำลังพัฒนาระบบเพื่อรับรองใบรับรองวัคซีนโควิด

รัฐบาลเคนยาและอังกฤษกล่าวว่าพวกเขากำลังพัฒนาระบบเพื่อรับรองใบรับรองวัคซีนโควิดที่ออกให้ในทั้งสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหราชอาณาจักรเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรการเดินทางระหว่างประเทศที่เป็นข้อขัดแย้งเพื่อให้ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์สามารถเดินทางไปอังกฤษได้ง่ายขึ้น

Read More