idolsmiledental

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่ จัดฟัน fastbraces

การรับประทานอาหาร ในผู้ที่ จัดฟัน fastbraces การจัดฟันแบบ fastbraces เป็นการจัดฟันแบบเร่งด่วน มีการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปากเหมือนกันการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มีเหล็กอยู่ภายในช่องปาก จึงไม่แปลกที่ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันแบบ fastbraces จะมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารเช่นเดียวกัน เพราะด้วยเครื่องมือที่ติดอยู่ภายในช่องปาก จะทำให้การรับประทานอาหารไม่สะดวก ต่างจากการจัดฟันแบบใส ที่มีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่จัดฟันแบบ fastbraces สามารถรับประทานอาหารได้เป็นปกติ แต่จะต้องงดการรับประทานอาหารที่เหนียวและแข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือการจัดฟันหลุดขณะรับประทานอาหาร หรือหากรับประทานอาหารที่มีความแข็งมากๆ จะอาจจะทำให้เครื่องมือการจัดฟันได้รับความกระทบกระเทือน ซึ่งจะส่งผลต่อการรักษาโดยตรง เนื่องจากการจัดฟันแบบ fastbraces เครื่องมือจะทำงานตลอดเวลา หากมีเครื่องมือตัวใดตัวนึงหลุดออกไป ก็จะทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพได้ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่ผู้เข้ารับการจัดฟันแบบ…

Read More

จัดฟันบางนา: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากการครอบฟัน ?

จัดฟันบางนา: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากการครอบฟัน ? การครอบฟัน ถือได้ว่าเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการครอบฟันนี้เป็นการทำให้ฟันที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงให้กลับมามีสภาพที่แข็งแรงอีกครั้งด้วยวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ครอบฟันแบบถาวร และ ครอบฟันแบบชั่วคราว โดยทั้ง 2 รูปแบบจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน

Read More

การดูแลรักษาสำหรับผู้ที่จัดฟันแบบใสinvisalign

การดูแลรักษาสำหรับผู้ที่จัดฟันแบบใสinvisalign อยากยิ้มสวย หน้าเรียวยาว ต้องจัดฟัน กลายเป็นความเชื่อในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา หรือไม่เว้นแม้กระทั่งในผู้ใหญ่หลายๆ คน ซึ่งจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการจัดฟันเป็นเพียงแฟชั่นที่เสริมสร้างความน่ารัก สวยงาม ให้กับตนเองเท่านั้น จนลืมนึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดฟัน

Read More