Blog

WHO เตือนโควิดในทวีปแอฟริกา-คนพื้นเมืองทั่วโลก เพิ่มขึ้นน่าตกใจ

องค์การอนามัยโลกระบุว่า การระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นในแอฟริกาใต้ ควรเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยให้แก่ประเทศอื่น ๆ ในทวีปให้เฝ้าระวังโรคระบาดชนิดนี้ให้มากขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,373 คน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก ขณะที่บอตสวานา เคนยา นามิเบีย แซมเบีย และซิมบับเว แม้จะพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

องค์การอนามัยโลกยังได้เตือนให้บรรดาคนพื้นเมืองทั่วโลกระมัดระวังตัวจากโควิด-19 เนื่องจากคนเหล่านี้มักมีสภาพความเป็นอยู่ยากจน โดยพบว่าคนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ติดเชื้อกว่า 70,000 คน และเสียชีวิตกว่า 2,000 คน นับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมเป็นต้นมา